[Movie] [Thư giãn] Spoon Killer – Tên sát nhân bằng “thìa”

The Horribly Slow Murderer with the

Extremely Inefficient Weapon

(tên sát nhân siêu chậm với một thứ vũ khí không tưởng)


Có những kẻ giết người chỉ mất vài giây

Cũng có những kẻ mất đến vài phút

Có cả những kẻ phải mất đến vài giờ

Nhưng trong bộ phim này, ta sẽ diện kiến một kẻ giết người mất đến hàng năm

Với một thứ vũ khí vô cùng “kém hiệu quả”   

Tiếp tục đọc

Posted in Không phân loại.